Disclaimer

Down South The Events Company B.V. spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Down South The Events Company B.V. behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Down South The Events Company B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Down South The Events Company B.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van - of fouten of vertraging in - het verstrekken van informatie.

Down South The Events Company B.V. garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Down South The Events Company B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

De gegevens die door ons worden opgeslagen worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is om wettelijke verplichting na te kunnen komen, noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen Content en de bezoeker gesloten overeenkomst, ter vrijwaring van een vitaal belang van de bezoeker, dan wel als u daarvoor ondubbelzinnig en uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Zoeken

Toon resultaten